ОБЩИНА АЙТОС

Виж съобщението в прикачения файл!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

 

 

 

Снимки