ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 06, 07 и 08.05.2019г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”-гр.Айтос ще извърши третиране на слънчоглед: 2000 дка в м. „Карамеше”, землище гр.Айтос, 2500 дка в м.”Пирненски бахчи” и м. „Карнобатски път” землище гр.Айтос, 900 дка в м. „Меселим дере” и м.”Герена”, землище гр.Айтос, с препарати Листего; листна тор.

2. На 06, 07 и 08.05.2019г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”-гр.Айтос ще извърши третиране на пшеница: 830 дка в м. „Карамеше”, землище гр.Айтос, 1800 дка в м. „Чеменлията”, землище гр.Айтос, 1000 дка в м.”Стамбол сърта”,  землище гр.Айтос с препарати Комрад; листна тор.

3. На 06, 07 и 08.05.2019г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”-гр.Айтос ще извърши третиране на ечемик: 300 дка в м. „Могилата”, землище гр.Айтос, 600 дка в м. „Мангалята”, 500 дка в м. „Лясковско шосе” и м. „Керемид колиба”, землище гр.Айтос с препарати Комрад; листна тор.

 

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

Снимки