ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос съобщава на гражданите, че водата от "Лъджата" не е годна за пиене. Извършва се профилактика, след което ще бъдат взети проби за изследване.

Снимки