ОБЩИНА АЙТОС КАНИ ГРАЖДАНИТЕ

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

П О К А Н А

Уважаеми граждани на Община Айтос,

КАНИМ ВИ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2019

        На основание чл. 84 ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината чл. 24 ал.1 и ал.2  

Община Айтос ОБЯВЯВА публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2019 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27.12.2018 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Айтос.

        Материалите, представляващи основни показатели в проетобюджета за 2019 г. ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Айтос на 20.12.2018 година - www.aytos.bg, и ще бъдат на разположение на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/, в сградата на Община Айтос .

        Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения, за да бъдат включени в проекта за бюджет на Община Айтос за 2019 година.

Васил Едрев

Кмет на Община Айтос

 

 

 

Снимки