Общината с обществена поръчка

Община Айтос обяви обществена поръчка с предмет "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Пещерско". Целта е подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилките с оглед осигуряване на условия за безопастност на движението и добро отводняване на улиците в селото.

Включени са улици №1 и №10, общата прогнозна стойност е 333 333.00 лв. За улица №1 стойността е 157 000.00 лв, за улица №10 - 176 333.00 лв.

Средствата за ремонта на уличните настилки в Пещерско бяха осигурени с решение на МС. С това решение бяха одобрени и 440 хил.лв за изграждането на спортен комплекс в училищния двор на с. Карагеоргиево по проект на Община Айтос.

Комплексната оценка на офертите за ремонт на улиците в Пещерско ще включва срок на изпълнение и предложена цена. Срокът за получаване на офертите е 23 август 2017 г. Комисията по избора ще ги отвори в 11.00 часа на 24 август т.г. в сградата на Община Айтос.

Снимки