Общински съветници

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА АЙТОС, МАНДАТ 2015-2019 г. ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОТ КВОТАТА НА:

 

 

 

1.

Ружди Алириза Хасан

ДПС

2.

Ружди Сеид Хюсеин

ДПС

3.

Фикри Салим Ахмед

ДПС

4.

Салих Мехмед Метраш

ДПС

5.

Турхан Байрям Фаик

ДПС

6.

Христо Димитров Ангелов

ДПС

7.

Юзджан Фаик Юмер

ДПС

8.

Якуб Ислям Якуб

ДПС

9.

Шабан Мехмед Сюлейман

ДПС

10.

Ружди Хасан Ахмед

ДПС

11.

Ереджеб Аптали Ахмед

ДПС

12.

Рашид Апти Куру

ДПС

 

 

 

1.

Красимир Недков Енчев

ГЕРБ

2.

Николай Неделчев Николов

ГЕРБ

3.

Стоян Иванов Стоянов

ГЕРБ

4.

Пенчо Николов Желев

ГЕРБ

5.

Женя Кирилова Пеева

ГЕРБ

6.

Милен Димитров Минчев

ГЕРБ

7.

Димо Стефанов Парушев

ГЕРБ

8.

Лидия Илиева Хараламбова

ГЕРБ

9.

Желязко Кънчев Бъчваров

ГЕРБ

 

 

 

1.

Андрей Иванов Андреев

БСП

2.

Панайот Костов Которов

БСП

3.

Светлана Желева Попова

БСП

 

 

 

1.

Петър Валентинов Хараламбов

БДЦ

2.

Радослава Димитрова Стефанова

БДЦ

3.

Петър Георгиев Янев

БДЦ

 

 

 

1.

Дамян Ненчев Денев

РБ

2.

Стоян Пенчев Колев

РБ