ОБЩИНСКИ ЗООПАРК - АЙТОС

Сред малкото лицензирани зоопаркове в страната, айтоският е един от най-посещаваните. Чужди туристи и посетители от цяла Югоизточна България пътуват до Айтос, за да видят уникалното разнообразие от екзотични животни и птици, общо 200 на брой.

Зоопаркът е единствен в региона. Създаден е преди повече от 45 години от Общината, с изключителното съдействие на предприятията, институциите и гражданите на Айтос. Разположен в северната част на парк „Славеева река” и заема площ от 10 дка. Намира се в непосредствена близост до защитена зона "Трите братя", с код BG0000119, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

В подстъпите на парк "Славеева река" през 1986 година е изграден Архитектурно-етнографският комплекс "Генгер", който съхранява архитектурата и традициите на стария град от края на ІХХ и началото на ХХ век. В Алеята на старите занаяти са разположени ателиетата на айтоските майстори, които пазят стария инструментариум за изработката на произведения от традиционния бит на българите. Над "Генгер" е и единствената в района стена за алпинисти, която привлича в Айтос много клубове за скално катерене.

От "Генгер", през парка тръгва централна алея, която води до Зоопарка. Крайната точка на тази алея е язовир "Парка", подходящ за любителски и състезателен риболов. В близост са и уникалните природни забележителности - скалните образование "Казаните" и "Кралимарковски стъпки". Непосредствено до зоопарк - Айтос се намира Ловно-стрелкови комплекс, на който се провеждат Държавни първенства по ловна стрелба. Изкуствено езеро, детски площадки и фитнес площадка допълват атракциите в красивия айтоски парк "Славеева река", разположен на площ от 1336 ха.
Община Айтос е собственик и стопанин на Зоопарка, който от създаването си, функционира като дейност, финансирана от общинския бюджет. Животновъдният обект има лиценз №7 от 31.05.2008г., със срок на валидност от пет години. През 2015 година, тук се отглеждат 29 вида животни и птици. Най- атрактивните са кафява мечка, щрауси, лами, пони, елен-лопатар, муфлони, миещо мече, маймуни, голямо разнообразие на гълъби, мандаринки, фазани и пауни.

Община Айтос обновява старите и строи нови еко клетки за обитателите на зоопарка. Ръководството на зоопарка има договори с останалите зоопаркове в страната за обмен на животни - една изключителна възможност за обогатяване на видовото разнообразие през последните години.

Зоопаркът се обслужва от 12 души персонал на постоянен трудов договор. За отглеждането на животните разчита на ветеринарен лекар и биолог с временни договори. Животните, които изискват специално лечение, се обслужват във Ветеринарна клиника гр. Стара Загора.
С решение на Общински съвет - Айтос, за достъп в Зоопарк - Айтос е въведена входна такса от 1.00 лв. за деца над 7 г. и възрастни, като децата до 7 г. трябва задължително да са с придружител.

Зоопаркът е отворен всеки ден, включително и в почивните дни - от 10.00 до 19.30 ч. през летния сезон и от 10.00 до 16.30 часа през зимния сезон.
Зоопаркът провежда образователна и възпитателна дейност
.

Периодично се изнасят беседи пред ученици от училищата на територията на Зоопарка и в заседателната зала на общината. Беседите с информация за отглеждането на животните са безплатни и се планират по предварителна заявка.

Освен редовните грижи за животните и техните местообитания, ръководството на Зоопарка прави всичко възможно и за облагородяване на средата, както на територията на зоологическата градина, така и за целия околен парк “Славеева река”.
Всеки, който иска да осинови животно от Зоопарка и да полага грижи за него, може да се обърне към ръководството на Зоопарка за подробна информация.
Зоопаркът приема дарения във вид на храна за животните или средства за отглеждането им, срещу подписване на договори за дарения от двете страни, като дарителят има право да следи изразходването на дарението.

За контакти:

гр. Айтос, Община Айтос
Росица Златева
Управител Зоопарк
Тел: 0895 764405
zoo_aytos@abv.bg

 

Снимки