Обява за обществено обсъждане на ДЕО на ОУП на ОА - 24.08.2017 г.