Обявление за Разрешение по чл.чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства