Обявление за Решение на Министерски съвет, предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „ Айтос”

Община Айтос в изпълнение на разпоредбите на чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства обявява Решение №816 от 28 декември 2017г. на Министерски съвет, за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пепелни туфи и туфити, от находище „ Айтос”, разположено в землището на гр.Айтос, област Бургас, на „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД -Бургас