Отчет за 2017 г. по изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2015-2020 г.