ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Певчески групи- начален етап

II място- СУ „Н.Й.Вапцаров”- гр.Айтос

III място- ОУ „Атанас Манчев”- гр.Айтос

Певчески групи- прогимназиален етап     

I място- ОУ „Христо Ботев”- с.Пирне

I място- ОУ „Светлина”- с.Тополица

I място- СУ „Христо Ботев”- гр.Айтос

Певчески групи- горен курс

I място- НЧ „Васил Левски- 1869”- гр.Айтос

II място- ПГСС „Златна нива”- гр.Айтос

Обредни групи- начален етап

I място- СУ „Христо Ботев”- гр.Айтос

II място- ОУ „Христо Ботев”- с. Мъглен

II място- ОУ „Христо Ботев”- с. Пирне

Обредни групи- прогимназиален етап

I място- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Карагеоргиево

II място- ОУ „Христо Ботев”- с. Мъглен

II място- ОУ „Атанас Манчев”- гр.Айтос

Конкурс "Обреден хляб"

I – Даниела Николаева Петрова- 3 клас, ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

I – Ученици от 7 клас- ОУ „Светлина” с. Тополица

I- Валентин Станиславов Стаматов- 4 „г” клас- СУ „Н.Й.Вапцаров”

I- Ученици от ЦОТ- V-VII клас- СУ „Н.Й.Вапцаров” - гр.Айтос

II- Стела Деянова Христова- 2 „в” клас- СУ „Христо Ботев” гр.Айтос

II- Идриз Ереджеб Юсуф- 4 клас - ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

II- Мехмед Фекри- 3 клас- ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

II- Начо Стоянов Русев - 8 „б” клас - ПГСС „Златна нива” -  гр.Айтос

III- IV- ЦДО- ОУ „Христо Ботев” - с Мъглен

III- Севгюл Айхан Айдън - 3 клас - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с.Карагеоргиево

Конкурс "Автентична сурвачка"

I – Айсун Айдън Билял - 11 „а” клас- ПГСС „Златна нива” гр.Айтос

I – Аптула Ерджан Аптула - 1 клас- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Карагеоргиево

II- Наталия Янкова- 1 клас - СУ „Христо Ботев” - гр. Айтос

II- I група „Мечо Пух”- ДГ „Славейче” гр.Айтос

II- Група „Сръчковци”- 4 клас - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос

III- 4 клас ОУ „Светлина” - с. Тополица

III- Ивайло Христов- 7 клас- ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

 

Снимки