Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за местни такси и цени на услуги - 21.09.2017 г.