ПРИЗИВ НА ОБЩИНА АЙТОС

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покривите на сградите, на основание чл. 20, ал. 3 от Наредбата за опазване на обществения ред в Община Айтос, Ви уведомяваме, че почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти. Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците. Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

Големият обем на снега по покривните конструкции създава опасност от падане на големи блокове със сняг и ледени висулки, които могат да нанесат щети и да бъдат заплаха за живота, здравето и имуществото на гражданите. В тази връзка Ви молим своевременно да почиствате надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите, както и снега по прилежащите тротоари.

Общинска Администрация – Айтос, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

 

 

 

Снимки