Проект за изменение на наредба за местни такси и цени на услуги - 01.06.2017 г.