Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос