Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос - 14.02.2018 г.