Проф. д-р Панайот Куртев идва в родния град за среща айтозлии

Ротари клуб - Айтос, със съдействието на Община Айтос 
организира за гражданите лекция на проф. д-р Куртев, на тема „Социално значимото заболяване – колорективен рак -причините за развитието, поставянето на диагнозата, клиниката, лечението и профилактиката“.
Вход свободен, 20 април 2019 година /събота/ от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Айтос 

Д-р Панайот Куртев: Рак на дебелото черво и ректума
      Колоректалният рак е широко разпостранено социално значимо заболяване, което поставя сериозни проблеми в областта на профилактиката, диагнозата и лечението. КРР се характеризира с голяма честота, висока смъртност, откриване в сравнително късен стадий на заболяването и скъпоструващо лечение.
     Колоректалният рак е на трето място в структурата на злокачествените новообразувания в световен мащаб и една от най-честите причини за смърт и при двата пола. Тази локализация засяга  значително по-често населението в икономически развитите страни.
В настоящата презентация ще се разгледат проблеми засягащи разпостранението на рака, причините за развитието, поставянето на диагнозата, клиниката, лечението и профилактиката.

     Проф. д-р Панайот Куртев е роден в град Айтос, завършва медицина през 1980 г., след което постъпва като хирург в Онкодиспансер – Враца. През 1982 г. вече е научен сътрудник в Националния онкологичен център. През 1990 г. получава специалност по хирургия, а през 1994 г. – по онкология. 
    През 2004 г. успешно защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на тема „Подобряване на функционалните резултати при болни, оперирани за карцином на ректума”. 
     През 2007 г. става доцент, а през 2013 г. е избран за професор по онкология. Същевременно придобива и магистърска степен по публична администрация със специалност „здравен мениджмънт”. Член е на дружеството по онкология, БХД, BUON и националното дружество за стомирани болни. Съавтор е на 14 научни книги и учебни ръководства и 145 научни публикации и доклади. 

Снимки