ПУНКТОВЕ ЗА СМЯНА НА МАСЛА ОТ АВТОМОБИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС.

Сменяйте маслото на колата си в автосервиз.

Закарайте колата си на автосервиз, за да й сменят маслото. Там ще вземат старото масло за рециклиране.

Неконтролираното изхвърляне и изгаряне на отработените масла води до замърсяване на почвите, водите и въздуха с токсични съединения , които не само замърсяват въздуха и околната среда за продължителен период от време, но са и канцерогенни.

Всяка година 4 от 10 българи страдат от заболявания на дихателната система, а само през миналата година новите пациенти с онкологични заболявания са около 34 хиляди души.

Причината за това е, че често смяната на моторни масла се извършва от собствениците на автомобили на нерегламентирани места, извън специализираните пунктовете, а това затруднява събирането им. Отработените масла се разлагат само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото възпрепятства достъпа на кислород до водата и почвата. Един литър отработено масло може да замърси 1 милион куб. м. вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува петно с размер 4 000 кв.м.

 

ПУНКТОВЕ ЗА СМЯНА НА МАСЛА ОТ АВТОМОБИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС.

  1. „ГРУДЕВ ГРУП“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ : ГЕОРГИ ГРУДЕВ

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0896819393; 0898646460

УЛ. „ТЕНЬО МАНГЪРОВ“ №1 В /ДО КРЪГОВОТО/

ГР. АЙТОС

Снимки