Регистър на освободени гаранции
м.09.2019 Община Айтос м.08.2019 Община Айтос м.03.2019 ОЦСЗУ м.12.2018 КОВЗС м.10.2017 КОВЗС м.07.2018 КОВЗС м.04.2017 КОВЗС м.01.2018 КОВЗС м.01.2017 КОВЗС м.02.2019 Община Айтос м.02.2019 ОЦСЗУ м. 12.2018 Община Айтос м. 11.2018 Община Айтос м. 10.2018 Община Айтос м. 09.2018 Община Айтос м. 05.2018 Община Айтос м. 03.2018 Община Айтос м. 01.2018 Община Айтос м. 12.2017 Община Айтос м. 07.2017 Община Айтос м. 05.2017 Община Айтос м. 02.2017 Община Айтос м. 01.2017 Община Айтос м. 12.2016 Община Айтос м. 11.2016 Община Айтос м. 10.2016 Община Айтос м. 09.2016 Община Айтос м. 07.2016 Община Айтос м. 06.2016 Община Айтос м. 05.2016 Община Айтос м. 04.2016 Община Айтос м. 03.2016 Община Айтос м. 02.2016 Община Айтос м.01.2016 Община Айтос м. 12.2015 Община Айтос м. 11.2015 Община Айтос м. 10.2015 Община Айтос м. 09.2015 Община Айтос м. 08.2015 Община Айтос м. 01.2015 Община Айтос м. 02.2015 Община Айтос м. 03.2015 Община Айтос м. 04.2015 Община Айтос м. 06.2015 Община Айтос м. 07.2015 Община Айтос