Решения
РЕШЕНИЕ № 292 от 19.05.2017 год. РЕШЕНИЕ № 291 от 19.05.2017 год. Решение №89 Решение №88 Решение №87 Решение №86 Решение №85 Решение №85 Решение №84 Решение №83 Решение №82 Решение №81 Решение №80 Решение №79 Решение №78 Решение №77 Решение №76 Решение №75 Решение №74 Решение №73 Решение №72 Решение №71 Решение №70 Решение №69 Решение №68 Решение №67 Решение №66 Решение №65 Решение №64 Решение №63 Решение №62 Решение №61 Решение №60 Решение №59 Решение №58 Решение №57 Решение №56 Решение №55 Решение №54 Решение №53 Решение №52 Решение №51 Решение №50 Решение №49 Решение №48 Решение №47 Решение №46 Решение №45 Решение №44 Решение №43 Решение №42 Решение №41 Решение №40 Решение №39 Решение №38 Решение №37 Решение №36 Решение №35 Решение №34 Решение №33 Решение №32 Решение №31 Решение №30 Решение №29 Решение №28 Решение №27 Решение №26 Решение №25 Решение №24 Решение №23 Решение №22 Решение №21 Решение №20 Решение №19 Решение №18 Решение №17 Решение №16 Решение №15 Решение №14 Решение №13 Решение №12 Решение №11 Решение №10 Решение №9 Решение №8 Решение №7 избор сътрудници Решение №6 регистрация партии Решение №5 регистри Решение №4 говорител Решение №3 информационно табло Решение №2 работно време Решение №1 приемане решения