Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 08.06.2017 год. от 9:00 часа ще бъде извършена обработка срещу влечуги в Парк „Славеева река” гр.Айтос. Третирането ще се извърши с репелент „Калиф” , отблъскващ змии и влечуги, който е разрешен за употреба и безвреден за хора и животни.
  При неблагоприятни атмосферни условия обработката  ще се извърши на 09.06.2017 год.