Съобщение

           Община Айтос уведомява всички земеделски стопани на територията на общината, че във връзка със започване на лятно-есенната кампания по прибирането на селскостопанската реколта е необходимо повишено внимание при ползването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.). С цел недопускане на трудови злополуки, материални щети на селскостопанската техника и реколта, земеделските стопани следва да инструктират и запознаят работниците и служителите си с опасностите при работа в близост до електропроводни линии и тоководещи части под напрежение.

                   При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, съгласно чл.620 от НАРЕДБА № 3 ЗА УСТРОЙСТВОТО  НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ от лицата, извършващи селскостопанска дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановят работа и да потърсят съдействие на телефони:

  1. 0888950398 – инж. Стоян Бербенлиев – Р-л сектор ЕПВН МЕР Бургас
  2. 056/851 741 – централа МЕР Бургас