СЪОБЩЕНИЕ

ДП „НКЖИ” съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционното си предложение „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Айтос”.