Съобщение

            Община Айтос уведомява гражданите, че на 13.06, 14.06. и 15.06.2018г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
  Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен за употреба срещу гъсениците на бялата американска пеперуда. При неблагоприятни условия, пръскането ще се извърши в рамките на следващите три работни дни.  Необходимо е собствениците на пчелни семейства да вземат съответните мерки за опазване на пчелите.
 При констатиране на нападение от БАП можете да подавате сигнали на тел.: 2 24 69 или 2 34 40.