Съобщение

Във връзка с решение на Общинската епизоотична комисия от заседание проведено на 10.09.2018г. и вземане на спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта африканска чума по свинете, Община Айтос уведомява всички животновъди от гр.Айтос, отглеждащи свине за лични нужди да се явят незабавно в ст.26 на Община Айтос за уточняване броя на отглежданите животни.