Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че на 31.03., 01.04. и 02.04.2018г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство ще извърши третиране на 2000 дка рапица в м. „Кара меше”, 1100 дка рапица в м. „Стамбол сърта” и 190 дка рапица в м. „Чеменлията“, находящи се в землището на гр.Айтос с препаратите Тесоро 250 и Протеус.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.