Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че поради лоши метеорологични условия обявеното третиране на посеви от ЗКПУ Единство с препаратите Тесоро 250 и Протеус за 31.03, 01.04 и  02.04.2019г.  ще се извърши на 02.04., 03.04. и 04.04.2019г. от 06:00 до 10:00 часа както следва:

2000 дка рапица в м. „Кара меше”, 1100 дка рапица в м. „Стамбол сърта” и 190 дка рапица в м. „Чеменлията“, находящи се в землището на гр.Айтос.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.