Съобщение

 В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:
 
На 16, 17 и 18.04.19 г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю Георгиев Колев“ ще извърши третиране на 136,204 дка рапица в м. „Конак бунар”; 591,893 дка рапица в м. „Гермите”; 7,989 дка рапица в м. „Картал тепе”; 22,951 дка рапица в м. „Бахчите“; 170,420 дка рапица в м. „Малката дуванджа“;  9,264 дка рапица в м. „Бялата пръст“; 26,990 дка рапица в м. „Кипри дере“; 280,900дка рапица в м.“Малково“; 26,504 дка в м. „Дуванджата“; 342,697дка рапица в м. „Юртата“; 27,627дка рапица в м. „Турски гробища“; 47,351 дка рапица в м. „До корията“; 56,489дка рапица в м. „Герена“; 20,780 дка в м. „Бургас кайря“ и 163,999 дка в м. „Чеменлията“ находящи се в землището на с.Лясково с препаратите  Протеус и Топрекс.
 Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.