Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 07, 08 и 09.05.2019г. от 06:00 до 10:00 часа „Деметра” ООД ще извърши третиране на пшеница: 400 дка в м. „Хамам дере” землище гр.Айтос  и 350 дка в м. „Карамеше”, землище гр.Айтос с препарат Солигор 425 ЕК.

 

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.