Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 07, 08 и 09.05.2019г. от 06:00 до 09:00 часа „АМС Агро Груп” ООД ще извърши третиране на пшеница: 1052,400 дка в м.„Суванлъка”, землище с.Карагеоргиево с препарат Комрад и листен тор-Сазолен.

2. На 07, 08 и 09.05.2019г. от 06:00 до 09:00 часа „АМС Агро Груп” ООД ще извърши третиране на ечемик: 42,700 дка в м.„Яката”, землище с.Карагеоргиево с препарат Комрад и листен тор-Сазолен.

3. На 10, 11 и 12.05.2019г. от 06:00 до 09:00 часа „АМС Агро Груп” ООД ще извърши третиране на Слънчоглед: 890,200 дка в м.„Герена”, землище с.Карагеоргиево с препарат Маза и листен тор-Сазолен.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.