Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите,че на 10.05, 11.05 и 12.05.2019г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ„Единство“ ще извърши третиране с наземна техника на 830 дка пшеница в м. „Кара меше“, 1800 дка пшеница в м. „Чеменлията“, 1400 дка пшеница, в м. „Стамбол сърта“, 2000 дка слънчоглед в м.“Кара меше“ и 900 дка слънчоглед в м. „Меселим дере“ землище гр.Айтос с препаратите Комрат, Маза 4 СЛ, Листего и листна тор.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.