Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 13.05.2019г., 14.05.2019г. и 15.05.2019г. от 18:00 до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране с наземна техника на 800 дка слънчоглед в м. „Карапелит“, находящи се в землището на гр.Айтос с препарат Корида и листен тор - Фитоефект.

2. На 16.05.2019г., 17.05.2019г. и 18.05.19г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю Георгиев Колев“ ще извърши третиране на 139,228дка слънчоглед в м. „Лозята“; 122,705 дка слънчоглед в м. „До лозята”; 642,139 дка слънчоглед в м. „Дуванджата”; 128,854 дка слънчоглед в м. „Армутлука“, находящи се в землището на с.Лясково с препаратите Тоскана, Торнадо и Топрекс.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.