Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите,че на 14.05, 15.05 и 16.05.2019г. от залез слънце до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ ще извърши третиране на 650дка череши в м. „Мангалята“ и 200дка череши в м. „Лясковско шосе“ с препаратите Сигнум и Калипсо; 1500дка слънчоглед в м. „Пирненски бахчи“; 1200 дка слънчоглед в м. „Кара меше“ и 230дка слънчоглед в м. „Меселим дере“  с препаратите Листего, Маза 4 СЛ и Листна тор; 830дка пшеница в м. „Кара меше“; 1800дка пшеница в м. „Чеменлията“ и 1300дка пшеница в м. „Алтън тарла“ и м. „Хамам дере“ с препарат Комрад и Листна тор, находящи се в землище гр.Айтос.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.