Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите,че на 14.05, 15.05 и 16.05.2019г. от залез слънце до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ ще извърши третиране на 500дка десертни лозя в м. „Чеменлията“, находящи се в землище гр.Айтос, с препаратите Арметил М и Тазол 250 ЕВ.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.