Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите, че на 18.05., 19.05. и 20.05.2019г. от залез слънце до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ ще извърши третиране на 650дка череши в м. „Мангалята“ и 200дка череши в м. „Лясковско шосе“ с препаратите Дифкор 250 ЕК и Биская; 500дка десертни лозя в м. „Чеменлията“, с препаратите Арметил М и Текнофит пауър; 830дка пшеница в м. „Кара меше“; 960дка пшеница в м. „Стамбол сърта“ и 1700дка пшеница в м. „Алтън тарла“ и м. „Карнобатски път“ с препаратите Комрад, Преаксор и Листна тор; 700дка ечемик в м. „Керемид колиба“; 600дка ечемик в м. „Мангалята“ и 400дка ечемик в м. „Лясковско шосе“, с препаратите Комрад, Преаксор и Листна тор, находящи се в землище гр.Айтос.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.