Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Горна Оряховица ще извърши третиране с наземна техника, на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни) по ЖП линия в участъка Трънак-Струя-Аспарухово, с препарат „Наса 360СЛ“ от 20.05.2019г. до 21.05.2019г. от 08:00 часа до 17:00 часа.

Третирането се извършва срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.