Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите, че на 22.05., 23.05. и 24.05.2019г. от залез слънце до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ ще извърши третиране на 400дка ечемик в м. „Керемид колиба“; 600дка ечемик в м. „Мангалята“ и 300дка ечемик в м. „Могилата“, с препаратите Преаксор, Фюри 10ЕК и Листна тор;1000дка пшеница в м. „Карнобатски път“, 600дка пшеница в м. „Чеменлията“ и 200дка пшеница в м. „Алтън тарла“, с препаратите Преаксор,Фюри 10ЕК и Листна тор, находящи се в землище гр.Айтос.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.