Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 24.05, 25.05 и 26.05.2019г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на 1200дка пшеница в м. Карапелит, землище гр.Айтос с препаратите Цитрин макс и Капало  и листен тор Фитоефект.

2. На 24.05,25.05 и 26.05.2019г. от залез слънце до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на 600дка пшеница и овес в м.Карапелит, 450дка пшеница и овес в м. Карамеше, 750дка пшеница и овес в м. Меселим дере, землище гр. Айтос, 670дка пшеница и овес в м. Комнята, и 720дка пшеница и овес в м. Азмака, землище с. Съдиево, с препаратите Цитрин макс и Капало  и листен тор Фитоефект.

3. На 27.05,28.05 и 29.05.2019г. от залез слънце до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на 58дка ечемик в м. Летището, землище гр.Айтос, 300дка ечемик в м. Боаза1 и 2, 400дка ечемик в м. Шипките, землище с.Малка поляна и 500дка ечемик в м. Улуклий в землище с.Караново, с препаратите Цитрин макс, Елатус ера, Омнера и листен тор Алмагерол.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.