Съобщение

Община Айтос уведомява всички граждани, че водата от "Лъджата" е годна за пиене.