Съобщение

    Община Айтос уведомява гражданите, че на 13.08.2019г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в гр.Айтос. Ще бъдат обработени биотопи с препаратите „ДИМИЛИН” и „БИОТЕК C/S“, които са разрешени за използване, подходящи за борба срещу ларвите на всички мухи и комари и са с изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.
 При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши в рамките на следващите два работни дни.