Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 02.09.2019г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда.

Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен за употреба срещу гъсениците на Бялата американска пеперуда.

При неблагоприятни условия, пръскането ще се извърши в рамките на следващите два работни дни.

При констатиране на нападение от БАП можете да подавате сигнали на тел.: 2 24 69 или 2 34 40.