Съобщение до собствениците на пчелни семейства

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че на 09.04,10.04 и 11.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа „ЗП Валентин Николов Георгиев“ ще извърши третиране на 950 дка пшеница и ечемик, находящи се в м. „Карапелит”,  землище гр.Айтос с препаратите Бампер 25ЕК и Биопауър.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.