Съобщение до собствениците на пчелни семейства

 В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:
 1. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа „Агродар България” ЕООД ще извърши третиране на рапица: 320 дка в м. „Карапелит”, землище гр.Айтос, 420 дка в м.”Българовски сърт”, землище гр.Айтос, 270 дка в м.”Меселим дере”, землище гр.Айтос, 560 дка в м.”Комнята”,  землище с.Съдиево, 150 дка в м.”Улуклии”, землище с.Караново с препарат Цитрин макс, листен тор Фитоефект и органичен тор бор.
 2. На 17, 18 и 19.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа „Агродар България” ЕООД ще извърши третиране на пшеница и ечемик: 1000 дка в м. „Карапелит”, землище гр.Айтос, 1400 дка в м. „Карамеше”, землище гр.Айтос, 880 дка в м. „Азмака” и м.”Домуз орман”, землище с.Съдиево с препарати Омнера и Аканто плюс.
 Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.