Съобщение до собствениците на пчелни семейства

 В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

 1. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 07:00 до 09:00 часа „АМС Агро Груп” ООД ще извърши третиране на рапица: 200 дка в м.„Суванлъка”, землище с.Карагеоргиево, 100 дка в м.”Яката”, землище с.Карагеоргиево, 200 дка в м.”Качилюза”, землище с.Карагеоргиево, 200 дка в м.„Суванлъка”, землище с.Поляново с препарат Протеус 110-ОД.
  Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.