Съобщение до собствениците на пчелни семейства

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа ЗКПУ „Единство”-гр.Айтос ще извърши третиране на рапица: 400 дка в м. „Керемид колиба”, землище гр.Айтос, 800 дка в м.”Чеменлията”, землище гр.Айтос, 400 дка в м.”Стамбол сърта”, землище гр.Айтос, 350 дка в м.”Хамам дере”,  землище гр.Айтос с препарат Протеус.

2. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”-гр.Айтос ще извърши третиране на череши: 400 дка в м. „Мангалята”, землище гр.Айтос, 300 дка в м. „Лясковско шосе”, землище гр.Айтос с препарати Хорус и Атоник.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.