Съобщение до собствениците на пчелни семейства

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 26,27 и 28.04.18 г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю Георгиев Колев“ ще извърши третиране на 384,019 дка рапица в м. „Бургас кайря”; 143,788 дка рапица в м. „До лозята”; 199,250 дка пшеница в м. „Кайнарджата”; 27,288дка пшеница в м. „Бюлбюл дере“; 208,779 дка пшеница в м. „Кеси кору“;  199,557 дка пшеница в м. „Бакаджика“, находящи се в землището на с.Лясково с препаратите Биская.

2. На 24.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа ЗП Станимир Колев Георгиев ще извърши третиране на 27,500 дка бадеми в м. „Пантата“, находящи се в землището на с.Лясково с препарат Агрия.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.