Съобщение за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 16.05., 17.05., и 18.05.2018г. от 06:00 до 09:00 часа „АГРОДАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще извърши третиране на 600 дка слънчоглед в м. „Меселим дере”, находящи се в землището на гр. Айтос и 660 дка слънчоглед в м. „Азмака”, находящи се в землището на с.Съдиево с препаратите Експрес 50 СГ и Аканто плюс.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.