Съобщение за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 23.05., 24.05., и 25.05.2018г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ Колю Георгиев Колев ще извърши третиране на 216,216 дка слънчоглед в м. „Бургас кайря”, 46,111 дка слънчоглед в м. „Чеменлията” и 280,161 дка слънчоглед в м. „Зад корията“, находящи се в землището на с.Лясково с препарат Експрес 50 СГ.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.