Съобщение от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД